Karakteristike gotovinskog kredita:

  • iznos kredita do 50.000 KM
  • period otplate do 120 mjeseci
  • kamatna stopa već od 3,45%
  • efektivna kamatna stopa (EKS) 6,68%

*Tokom prve 3 (tri) godine otplate kredita, računajući od dana prenosa kredita u otplatu , nominalna kamatna stopa je fiksna. Nakon isteka navedenog perioda, pa sve do konačne otplate kredita, nominalna kamatna stopa je promjenjiva. Promjenjiva nominalna kamatna stopa, sastoji se od fiksnog i promjenjivog elementa kamatne stope koja se utvrđuje na osnovu 12-mjesečnog Euribora kao referentne kamatne stope, a koji se objavljuje od strane Evropskog instituta na Novčana Tržišta (European Money Markets Institute - www.emmi-benchmarks.eu). Efektivna kamatna stopa (EKS) je stopa koja odražava ukupne troškove po kreditu, uključujući redovnu kamatu, naknadu za obradu i administraciju kredita, trošak osiguranja kredita i trošak pribavljanja mjenice. EKS iz izdvojene ponude obračunat je po nominalnoj kamatnoj stopi od 3,45% na rok otplate od 3 godina i iznos kredita 50,000 KM sa pripadajućim troškovima.

Prednosti Gotovinskog kredita

Prednosti gotovinskog kredita:

Koristenje kartice

kamatna stopa već od 3,45% (EKS 6,68%)

Transakcija

kreditna kartica bez godišnje članarine u prvoj godini korištenja

Period otplate

najkraće vrijeme odobrenja i isplate kredita

Privatnost

rok otplate do 120 mjeseci

Privatnost

iznos kredita do 50.000 KM

Bez troškova obrade zahtjeva za online apliciranje putem Viber kanala, mobilnog i internet bankarstva, uz ugovoren Zamjenski kredit.

Pregled mjesečnih anuiteta u zavisnosti od iznosa na rok otplate

Gotovinski kredit

PRIMJER ANUITETA 5.000 KM 10.000 KM 30.000 KM 40.000 KM 50.000 KM
3 god. 154.11 304.21 904.63 1204.84 1505.05
5 god. 98.89 193.78 573.33 763.10 952.88
8 god. 68.35 132.70 390.10 518.80 647.50
10 god. 58.45 112.90 330.69 439.58 548.48

*Tokom prve 3 (tri) godine otplate kredita, računajući od dana prenosa kredita u otplatu , nominalna kamatna stopa je fiksna. Nakon isteka navedenog perioda, pa sve do konačne otplate kredita, nominalna kamatna stopa je promjenjiva. Promjenjiva nominalna kamatna stopa, sastoji se od fiksnog i promjenjivog elementa kamatne stope koja se utvrđuje na osnovu 12-mjesečnog Euribora kao referentne kamatne stope, a koji se objavljuje od strane Evropskog instituta na Novčana Tržišta (European Money Markets Institute - www.emmi-benchmarks.eu). Efektivna kamatna stopa (EKS) je stopa koja odražava ukupne troškove po kreditu, uključujući redovnu kamatu, naknadu za obradu i administraciju kredita, trošak osiguranja kredita i trošak pribavljanja mjenice. EKS iz izdvojene ponude obračunat je po nominalnoj kamatnoj stopi od 3,45% na rok otplate od 3 godina i iznos kredita 50,000 KM sa pripadajućim troškovima.

Zamjenski kredit

PRIMJER ANUITETA 10.000 KM 20.000 KM 30.000 KM 40.000 KM 50.000 KM
5 god. 193.78 383.55 573.33 763.10 952.88
7 god. 147.50 291.00 434.51 578.01 721.51
8 god. 132.70 261.40 390.10 518.80 647.50
10 god. 112.90 221.79 330.69 439.58 548.48

*Tokom prve 3 (tri) godine otplate kredita, računajući od dana prenosa kredita u otplatu , nominalna kamatna stopa je fiksna. Nakon isteka navedenog perioda, pa sve do konačne otplate kredita, nominalna kamatna stopa je promjenjiva. Promjenjiva nominalna kamatna stopa, sastoji se od fiksnog i promjenjivog elementa kamatne stope koja se utvrđuje na osnovu 12-mjesečnog Euribora kao referentne kamatne stope, a koji se objavljuje od strane Evropskog instituta na Novčana Tržišta (European Money Markets Institute - www.emmi-benchmarks.eu). Efektivna kamatna stopa (EKS) je stopa koja odražava ukupne troškove po kreditu, uključujući redovnu kamatu, naknadu za administraciju kredita, trošak osiguranja kredita i trošak pribavljanja mjenice. EKS iz izdvojene ponude obračunat je po nominalnoj kamatnoj stopi od 3,45% na rok otplate od 3 godina i iznos kredita 50,000 KM sa pripadajućim troškovima.